Üdvözöljük

Fe-Group Invest Zrt. - a hulladékfeldolgozás szakértője

„Legyen partnerünk környezetünk védelmében!”
Társaságunk titka abban rejlik, hogy vezetőink nem csak feladatuknak érzik a környezet védelmét, hanem küldetéstudatnak is. Lojalitásuk, kitartásuk és szorgalmuk minden erejével haladnak küldetésük felé, így nem csak egy cég vagyunk – amely bár évtizedek óta jelen van – a hulladékgazdálkodás piacán, hanem egy olyan vállalat, aki a legmagasabb szinten, a legjobb tudásával igyekszik partnerei hulladékait a legmegfelelőbb módon hasznosítani és a hulladékokban rejlő értékeket átmenteni.

Közlemény

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „Társaság” vagy „ALTEO”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-a, és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.24. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Az ALTEO – mint vevő – üzletrész adásvételi szerződést kötött a FE-GROUP INVEST Zrt. (székhelye: 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4.; cégjegyzékszáma: 01-10-043873; a továbbiakban: „Céltársaság”) 1.000.000.000,- Ft összegű jegyzett tőkéjének 75,1%-át megtestesítő részvényei tulajdonjogának az ALTEO-ra történő átruházása tárgyában a tulajdonos magánszeméllyel, mint eladóval.

Az üzletrész adásvételi szerződés aláírása a tranzakció első lépése, a Céltársaság üzletrészének tulajdonjoga – a szerződésben részletesen meghatározott – feltételek teljesülése esetén száll át a Társaságra, a tervek szerint egy hónapon belül.

A Céltársaság kisebbségi, 24,9 százalékos részesedését a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap szerzi meg, akivel így az ALTEO – a fentiekben ismertetett arányban – közösen fogja a Céltársaságot tulajdonolni. A papír-, fém- , fólia- és elektronikai hulladék átvétele és újrahasznosítása mellett a Céltársaság komplex hulladékgazdálkodási tevékenységgel foglalkozik, 2021-es árbevétele meghaladta a 3 milliárd forintot. A Céltársaság 1994 óta aktív a hulladékfeldolgozási piacon, így kellően átfogó és integrált tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalati és ipari, valamint részben a lakossági és az önkormányzati részpiacokon egyaránt.

Az akvizíció szorosan illeszkedik a Társaság 2022 elején frissített stratégiájába, amelyben cél, hogy a Társaság tovább erősítse a szerepét a körforgásos gazdaságban és a fenntartható gazdálkodásban.

A Társaság a folyamatban lévő tranzakcióval kapcsolatban felmerülő minden, a vonatkozó jogszabályok által megjelölt, szükséges információról tájékoztatni fogja a tisztelt Befektetőket.

Alteo_LOGO_szlogen nelkul
kékbolygó logó

A vállalat bemutatása

Cégünk, a magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező Fe-Group Invest Zrt. 1994 óta van jelen a hulladékfeldolgozás piacán. Vállalatunk célja komplex tevékenység végzése, mellyel biztosítani tudjuk partnereink magas fokú kiszolgálását. Technológiai és szakember állományunkban történő fejlesztések eredményeképpen több európai szintű üzemeket létesítettünk, ahol a hulladékok az elérhető legjobb technológiával kerülnek előkezelésre és/vagy hasznosításra, ezzel biztosítva a hulladékokban rejlő értékek átmentését a feldolgozóipar számára.

A folyamatos beruházásokkal egyre magasabb hasznosítási szintet érünk el. Foglalkozunk különböző hasznosítható anyagok gyűjtésével, szelektív hulladékgazdálkodási rendszerek, valamint hulladékgazdálkodás tervezésével. A vállalat 1998 óta ISO 9001 és 2001 óta ISO 14001 szerinti minőségbiztosítási és környezeti menedzsment rendszert működtet, amely jelentősen hozzájárul úgy a belső szervezettség biztosításához, mint a külső szállítói és vevői kapcsolatok magas színvonalú fenntartásához.