A jelenlegi fogyasztási tempóval gyorsabban használjuk el a bolygónk erőforrásait, mint amilyen ütemben újratermelődnek. A fenntartható gazdasági növekedés érdekében elengedhetetlen, hogy komplex szemléletváltást hajtsunk végre a hulladékgazdálkodás terén. Ez az első lépés az Európai Unió által előirányzott körforgásos gazdálkodás felé vezető úton.

Rávilágítunk a hulladékban rejlő lehetőségekre

Az FE-Group összetett, teljes körű hulladékgazdálkodási szolgáltatást nyújt partnereinek, amellyel hozzájárul a hulladékkal kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez és végrehajtásához is.
Több évtizednyi tapasztalattal a hátunk mögött biztosítjuk a hulladékkezelés szakszerűségét, melynek során arra törekszünk, hogy a hulladékot lehetőleg anyagában hasznosítsuk. A kezelés során lerakásra csak a legszükségesebb esetben kerül sor.

A komplex hulladékgazdálkodási tevékenység támogatja partnereinket üzlethálózatuk minél szélesebb körűvé tételében, emellett biztosítja üzleti stabilitásukat is. 

Tevékenységünk

Felmérjük, pontosítjuk és minősítjük a megbízó tevékenysége során keletkező valamennyi hulladékfajtát.
A felmérés alapján és a technológiák vizsgálatát követően javaslatot teszünk a hulladékkeletkezést megelőző eljárások alkalmazására és/vagy a keletkező hulladékok veszélyességének csökkentésére.

A keletkező hulladékok helyszínen történő előkezelését (szennyezésmentesítés, térfogatcsökkenés) követően az elsődleges preferencia a hulladék anyagában történő hasznosítása. Ezt követi a termikus hasznosítási lehetőség biztosítása és csak a legszükségesebb esetben történik az anyag ártalmatlanítása lerakás útján.

Az előzőeknek megfelelően társaságunk kidolgozza a megbízó komplex hulladékgazdálkodási rendszerét, meghatározza a rendszer tárgyieszköz és humánerőforrás szükségletét.

Biztosítjuk a rendszer működtetéséhez szükséges tárolókat (konténerek, ládák, gyűjtőedényzet) és anyagmozgató eszközöket. Kidolgozzuk azt a szállítási logisztikát, amely biztosítja a jogszabályokban előírt követelményeinek megvalósítását.
Végezetül a megbízó nevében, de helyette elkészítjük a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket.