Etikai kódex

Az ALTEO Group 2016 elején adta ki a vállalat csoport Etikai Kódexét, valamint alakította ki anonim online bejelentő felületét, és szabályozta az etikai vizsgálatok eljárás rendjét. 

Az ALTEO Group etikai vonal „forró drótja” telefonon hetente két délután érhető el, internetes bejelentő rendszerünkön keresztül ingyenesen, az év 365 napján, heti hét napon és napi 24 órán keresztül elérhető. 

Az Etikai Kódexünk minden érdeklődő számára elérhető az ALTEO Group honlapján. Az Etikai Kódexet munkatársainkkal személyes oktatás keretében ismertettük, amely remek lehetőséget adott arra is, hogy felmerülő kérdéseikre választ kaphassanak. 

Az ALTEO Group Etikai Kódexének megalkotása során az a cél vezérelt bennünket, hogy egy olyan hasznos útmutató szülessen munkánk nyomán, amely segítséget és védelmet nyújt munkatársainknak, illetve tájékoztatja partnereinket a vállalatcsoport által képviselt és megkövetelt viselkedési normákról. A dokumentumban összefoglaltuk az ALTEO Group alapvető etikai elveit, viselkedés és vállalati kultúránk sajátosságait, az érdekérvényesítés lehetőségeit, a prioritásokat és a felelősség egyes kérdéseit. 

Az ALTEO Group Etikai Kódexe egy hasznos útmutató, amely tájékoztatja partnereinket a vállalatcsoport által képviselt és megkövetelt viselkedési normákról, illetve védelmet nyújt munkatársainknak. A dokumentumban összefoglaltuk cégcsoportunk alapvető etikai elveit, viselkedési és vállalati kultúránk sajátosságait, az érdekérvényesítés lehetőségeit, a prioritásokat és a felelősség egyes kérdéseit. 

Az vállalatcsoport Etikai Kódexében megfogalmazott normáink a ma hatályos törvényeknél magasabb követelményeket támasztanak a vállalatcsoport munkavállalóival szemben, mert úgy ítéljük meg, hogy egyesesetekben az egyébként jogszabályba nem ütköző, jó szándékú cselekedetek is káros következményekkel járhatnak a vállalatra és munkavállalóinkra nézve. 

Az olyan alapvető etikai elveken túl, mint az egyetemes emberi jogok védelme és tiszteletben tartása, a becsület, a bizalom, az emberség, a tolerancia és a felelősség kultúránk alapját képezik az olyan közösen vallott vállalati értékeink, mint a tisztesség, az elkötelezettség, a szakértelem, az eredményesség, a kiválóságra való törekvés, a fenntarthatóság és a jókedv. 

Emberi jogok

A Társaság elkötelezett az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, amely többek között magában foglalja a megkülönböztetés tilalmát, a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a magán- és a családi élet tiszteletben tartását.

Tisztesség, átláthatóság

Becsületesek, tisztességesek és megbízhatóak vagyunk. Elítéljük, és határozottan fellépünk a korrupció minden megjelenési formájával szemben.

Fenntarthatóság

Arra törekszünk, hogy a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével vezessük a vállalat-csoportot, ami stratégiai gondolkodást, elkötelezettséget és magas szintű működési kultúrát igényel. Ehhez a teljes transzparencia elengedhetetlen eszköz és cél.

Tisztességes piaci magatartás

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy biztosítsuk a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát, annak érdekében, hogy fenntartsuk a gazdaság hatékonyságához szükséges piaci versenyt.

Elkötelezettség

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink, csapattársaink, közösségeink, tulajdonosaink, beszállítóink és partnereink irányába, és azt akarjuk, hogy üzleti egységeink összességében pozitívan járuljanak hozzá a társadalom fejlődéséhez.

Szakértelem és kiválóságra való törekvés

Mindenben, amit teszünk, a legjobbak szeretnénk lenni. Célunk, hogy feladatainkat színvonalasan, magunk és partnereink megelégedésére teljesítsük.

Eredményesség

Az a célunk, hogy az alapértékeink betartása mellett, olyan üzleti tevékenységet folytassunk, amivel évről évre növelni tudjuk vállalat csoportunk jövedelmezőségét.

Mások tisztelete, őszinteség

A munkánk során és az üzleti kapcsolatainkban mindenkinek megadjuk a tiszteletet, az egymással való kommunikáció során tiszteletben tartjuk és méltányoljuk a másik véleményét és állás-pontját.

Etikai alapértékeink

Etikai kódex letöltése
Adatvédelmi tájékoztató letöltése

Visszaélések bejelentése

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2019/1937 Irányelve alapján az ALTEO Csoporthoz tartozó FE-Group Zrt. biztosítja a belső és külső bejelentési rendszert.

FE- Group Zrt. munkavállaló a bejelentéssel fordulhat

  • közvetlenül a vezetőjéhez,
  • ALTEO Csoport etika, compliance és kontroll igazgatójához,

FE-Group Zrt. munkavállaló és az üzleti partner bejelentést tehet

  • postai levélben a 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. címen,
  • e-mailben az etika@alteo.hu címre,a honlapon keresztül – bejelentő rendszeren
  • az ALTEO Csoport Etika, Compliance és Kontroll Szervezethez compliance@alteo.hu e-mail címen.

A bejelentések akár névtelenül is tehetők az internetes bejelentő rendszeren, e-mailen keresztül, amely az év 365 napján, heti 7 napon és napi 24 órán keresztül elérhető. Amennyiben a vizsgálat megkezdődött, de két hónapon belül nem fejeződött be, a bejelentő és a bejelentett e-mailben értesítést kap a vizsgálat lezárásának várható idejéről.

A bejelentést tevőket semmilyen megtorlás vagy hátrány nem érheti, még akkor sem, ha jóhiszemű bejelentésüket követően nem derül fény törvénytelenségre vagy szabályszegésre.