Új kisebbségi tulajdonos az ALTEO-ban

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „Társaság” vagy „ALTEO”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-a, és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.24. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Az ALTEO – mint vevő – üzletrész adásvételi szerződést kötött a FE-GROUP INVEST Zrt. (székhelye: 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4.; cégjegyzékszáma: 01-10-043873; a továbbiakban: „Céltársaság”) 1.000.000.000,- Ft összegű jegyzett tőkéjének 75,1%-át megtestesítő részvényei tulajdonjogának az ALTEO-ra történő átruházása tárgyában a tulajdonos magánszeméllyel, mint eladóval.

Az üzletrész adásvételi szerződés aláírása a tranzakció első lépése, a Céltársaság üzletrészének tulajdonjoga – a szerződésben részletesen meghatározott – feltételek teljesülése esetén száll át a Társaságra, a tervek szerint egy hónapon belül.

A Céltársaság kisebbségi, 24,9 százalékos részesedését a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap szerzi meg, akivel így az ALTEO – a fentiekben ismertetett arányban – közösen fogja a Céltársaságot tulajdonolni. A papír-, fém- , fólia- és elektronikai hulladék átvétele és újrahasznosítása mellett a Céltársaság komplex hulladékgazdálkodási tevékenységgel foglalkozik, 2021-es árbevétele meghaladta a 3 milliárd forintot. A Céltársaság 1994 óta aktív a hulladékfeldolgozási piacon, így kellően átfogó és integrált tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalati és ipari, valamint részben a lakossági és az önkormányzati részpiacokon egyaránt.

Az akvizíció szorosan illeszkedik a Társaság 2022 elején frissített stratégiájába, amelyben cél, hogy a Társaság tovább erősítse a szerepét a körforgásos gazdaságban és a fenntartható gazdálkodásban.

A Társaság a folyamatban lévő tranzakcióval kapcsolatban felmerülő minden, a vonatkozó jogszabályok által megjelölt, szükséges információról tájékoztatni fogja a tisztelt Befektetőket.