14_1

Komplex hulladékgazdálkodási
tevékenység

A Társaság üzleti partnerhálózatának minél szélesebb körűvé tétele és üzletvitelének stabilitását biztosítandó a különböző iparvállalatok felé ún. komplex hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását ajánlja.

E tevékenység keretében Társaságunk:

  • Felméri, pontosítja és minősíti a megbízó iparvállalat tevékenysége során keletkező valamennyi hulladékot és hulladék fajtát.
  • A felmérés alapján és a technológiák vizsgálatát követően javaslatot tesz a hulladékkeletkezést megelőző eljárások alkalmazására és/ vagy a keletkező hulladékok veszélyességének csökkentésére.
  • Ezt követően a keletkező hulladékok kezelési tevékenységét hajtja végre, amelyben elsődleges preferencia a hulladék anyagában történő hasznosítása, majd ezt követi a termikus hasznosítási lehetőség biztosítása és csak a legszükségesebb esetben történik az anyag ártalmatlanítása lerakás útján.
  • Az előzőeknek megfelelően a társaság kidolgozza a megbízó iparvállalat komplex hulladékgazdálkodási rendszerét
  • Biztosítja a rendszer működtetéséhez szükséges tároló (konténerek) és anyagmozgató eszközöket és kidolgozza azt a szállítási logisztikát, amely biztosítja a hulladékkezelés jogszabályokban előírt követelményeinek megvalósítását.
  • Végezetül a megbízó iparvállalat nevében, de helyette elkészíti és elvégzi a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket.
14_2

Előzőekben felvázolt komplex hulladékkezelési ajánlat mentesíti az adott iparvállalatot a hulladékkal kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése, fizikai végrehajtása alól, egyben engedélyei révén biztosítja a hulladékkezelési tevékenység szakszerű ellátását.

Kérjen árajánlatot