Fejlesztések

Társaságunk tevékenységeinek kiemelkedő területe a folyamatos innováció. Ennek megfelelően összefüggő rendszerben középtávú és éves innovációs tervvel rendelkezünk, amelyre ráépül és folyamatos kölcsönhatást képvisel a kutatási és műszaki fejlesztési terv, továbbá a beruházási terv. Fejlesztéseinkhez a legtöbb esetben, de nem kizárólagosan, mindenkor igyekszünk valamilyen fajta támogatási forrást igénybe venni, amely kiemelt fontosságú feladat, egyrészt a finanszírozás, másrészt a projekt jövedelmezőségének szempontjából, ugyanakkor itt rendkívüli nehézségekkel is küzdünk, hiszen telephelyünk Budapesten van és a budapesti iparfejlesztés a legritkább esetben van a fejlesztési célrendszer középpontjában. Ezzel együtt sikeresek tudunk lenni e területen is, amelyet néhány következő példa is jól illusztrál.

1. Elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak anyagában történő hasznosítását elősegítő gépi feldolgozás fejlesztése (FM-FPR/2018-01)

A fejlesztés célja elektronikai termékek hulladékaiból különböző, elsősorban fém és műanyagtartalmú hasznosítható anyagok kinyerése

2. Hulladék PET palack anyagában történő hasznosítás során előállított termék minőségének javítása (FM-FPR/2017-01)

Fejlesztési cél a PET palackok hulladékainak feldolgozása során olyan másodlagos nyersanyag előállítása, amely összetételénél, tisztaságánál és fizikai-kémiai tulajdonságánál fogva másodlagos nyersanyagként az ipar számára felhasználható.

3. Élelmiszeripari felhasználásra 100%-ban alkalmas PET regranulátumok

A Fe-Group Invest Zrt., mint a hazai PET hulladékhasznosítás egyik jelentős piaci szereplője 2014 második felében nagy áttörést ért el a PET anyagok újrahasznosításában, azaz a regranulátum előállításában. A több éves technológiai fejlesztéseink eredményeként a végtermékként előállított PET regranulátumunk megkapta az élelmiszeripari felhasználásra 100%-ban alkalmas minősítést az erre feljogosított európai szervezettől, az EFSA-tól (European Food Safety Authority – Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság). A kifejlesztett hasznosítási eljárásunk során létrejött végtermékünk a jövőben szélesebb körű ipari felhasználást tesz lehetővé, hozzájárulva a környezeti terhelés csökkentéséhez és a magasabb hozzáadott érték teremtéshez.

Az innovatív hasznosítási eljárást és annak végtermékét az alábbi védjeggyel hoztuk forgalomba.

4. Hulladékfeldolgozási és hasznosítási technológiák komplex fejlesztése a körkörös gazdaság szempontjainak figyelembevételével (HEF 76287-2/2020 ITM)

A Pályázat forrásaiból létrejövő fejlesztések célja a háztartási kisgépek hulladékainak, továbbá a síkképmegjelenítő készülékek hulladékainak új elveken működő, magas szintű gépi technológiával való feldolgozása és minél több alapanyag feltárása.