Nehéz-gép-jármű-elektronikai ipari hulladékgazdálkodási üzletág – elektronikai hulladék átvétel

Társaságunk egyik legfontosabb tevékenysége a névben is szereplő iparágak termékeiből származó hulladékok begyűjtésének megszervezése, szükség szerinti előkészítő műveletek elvégzése. Ezt követően mindenkor preferált cél az, hogy olyan anyagokat nyerjünk vissza, amelyek elsősorban a gyártóiparban másodlagos nyersanyagként felhasználhatók és/vagy a hulladék veszélyessége esetén erre létesített szakszerű tárolókban elhelyezhetők.

6_1

Elektronikus kisgépek kezelése

Az elektronikai termékek rendkívül széles skálájából az ún. háztartási kisgépek feldolgozása igen fontos terület. Ide tartoznak a mikrohullámú sütőtől a villanyborotváig a készülékek legszélesebb köre, ezeket ún. láncos törő berendezéssel aprítjuk elsősorban a kötéseknél, majd ezt követően kézi és gépi szétválasztási technológiákat alkalmazunk az értékes anyagok feltárására. A feltárást követően történik az anyagok tisztítása, szennyeződés mentesítése és valamilyen formájú egységrakomány képzése a tárolás és kiszállítás racionális megoldása érdekében.

A feladat végrehajtására két komplex gépsor áll rendelkezésünkre, így a társaságunknál létrehozott termelőkapacitás mintegy 9-10.000 tonna/év.

6_2

Képmegjelenítő berendezések kezelése

Ezen a területen az elmúlt években a legnagyobb, szinte forradalomszerű változás következett be. A korábbiakban a nagyméretű ún. katódsugaras képmegjelenítő berendezések (TV, monitorok, készülékekbe beépített jelzőberendezések) amelyekkel találkoztunk úgy az ipari, mint a lakossági gyakorlatban. Ezzel szemben az utóbbi időben jelentős műszaki előrehaladás révén az ún. síkképmegjelenítő berendezések kerültek forgalomba, amelyek kezdetben LCD, plazma, vagy napjainkban már LED, OLED technikákat tartalmaznak.

Sokkal kisebb anyagfelhasználás és sokkal jobb műszaki tulajdonságok mellett. Ennek megfelelően Társaságunk üzeme is két jelentős gépsort tartalmaz, az egyik az ún. CRT berendezések feldolgozását, míg a másik az LCD berendezések feldolgozását végzi.

. A CRT berendezések szétszerelése az összeszerelés inverzét képező gyártósoron történik, ugyanitt megtörténik az anyag vagy készülék fajtánként történő szelekció is. Ezt követően a berendezésekből kiemelt képcsövek kerülnek gépi feldolgozásra, amelynek lényege az azokban lévő kétfajta üveg és a fém szétválasztása természetesen emellett a rajtalévő veszélyesnek minősülő anyagok eltávolításával és külön gyűjtésével. A feldolgozó berendezés kapacitása eléri az évi 6.140 tonnát.

. LCD/LED/OLED berendezések feldolgozása egy általunk speciálisan megtervezett gépsoron több lépcsőben történik. Az elsődleges művelet a készüléket alkotó anyagokhoz való hozzáférés biztosítása, amely kétirányú darabolással történik speciális méretezésű shredder berendezéseken, majd a feltárást követően kézi- és gépi válogatás útján történik meg a különböző anyagok különválasztása. Itt kiemelkedő feladat a műanyag alkotórészek szétválasztása, ahol a hasznosítás első lépcsőjeként egy méret szerinti osztályozás történik, majd ezt követően kerül a műanyag alapú már előkészített részecskék további szeparációs eljárásokra. Végcélunk szerint a műanyagokban legalább az ABS, PC, és PS jelű műanyagok hasznosítását valósítjuk meg. A berendezéssor éves kapacitása 5.400 tonna, a két gépsor együttes feldolgozókapacitásával a vállalat jelentős piaci részesedéssel bír a képmegjelenítő berendezések feldolgozásában

7_1
7_2

Kábelek és vezetékek hasznosítása

Nagyon fontos az elektromos vezetők fentiek szerinti elkülönítése, hiszen teljesen más technológiát igényelnek a mintegy 40-100 mm átmérőjű erőátviteli kábelek feldolgozása és teljesen más technológia a vékony, egy vagy többeres vezetékek feldolgozása.

7_3

. Kábel hulladékok feldolgozása során először megtörténik a kábelek méret szerinti osztályozása, majd azt követően a kezelhető hosszra vágás (700 – 1.200 mm). Ezt követően a már kezelhető állagú kábelek ún. érhasító berendezésbe kerülnek, ahol megtörténik a fém és a szigetelőanyagok szétválasztása egy vagy több lépcsőben és ezek külön kerülnek tárolásra és tovább hasznosításra.

. A vezetékhulladékok feldolgozása lényegesen bonyolultabb és munkaigényesebb, mert nagyon fontos előkészítő fázis a vezetékek kezelhető állapotra hozása, amely sajnos csak kézi erővel, esetleg gépi rásegítéssel elvégezhető művelet. Ezt követően a már szétválogatott anyagok olyan shredder berendezésbe kerülnek, amely rendezett 30-50 mm-es vezeték szakaszokat állítanak elő, amely művelet célja a későbbi egyenletes adagolás feltételének megteremtése, amely műveletet követően az anyag komplex őrlő-szeparáló berendezésbe kerül, ahol megtörténik a szemcsékre való szétvágás és a szemcsék osztályozása anyagfajták szerint legalább réz, alumínium és műanyag ill. ezek vegyes frakcióira. A berendezéssor végterméke kiváló minőségű, nagy tisztaságú alumínium-, réz-, műanyag granulátum. A gépsor kapacitása jó közelítéssel 2.000 tonna/év

Ipari amortizációs hulladékok kezelése

Ez több fázisban történik, a vállalat ún. bontó brigáddal rendelkezik, amely brigád képes az iparvállalatok területén keletkező és feleslegessé váló üzemek technológiai berendezéseinek, építményeinek és gépeinek bontására, vagy a helyszínen ezek adagolható méretűvé való vágására.

A saját feldolgozóüzemünkben és/vagy bérmunkában történik a további és már feltárt amortizációs hulladékok ipari feldolgozása, így a keletkező anyagok ipari felhasználásra alkalmas másodlagos nyersanyagok, elsősorban acél és vas öntvény hulladék, különböző fémek, elsősorban réz és alumínium. A feldolgozási kapacitás változó, a leírásból érzékelhetően személy és technika függően alakul mindenkor a piaci lehetőségeknek és a piaci igényeknek megfelelően.

Alumínium és réz alapú hulladékok hasznosítása

Ez több fázisban történik, a vállalat ún. bontó brigáddal rendelkezik, amely brigád képes az iparvállalatok területén keletkező és feleslegessé váló üzemek technológiai berendezéseinek, építményeinek és gépeinek bontására, vagy a helyszínen ezek adagolható méretűvé való vágására.

A saját feldolgozóüzemünkben és/vagy bérmunkában történik a további és már feltárt amortizációs hulladékok ipari feldolgozása, így a keletkező anyagok ipari felhasználásra alkalmas másodlagos nyersanyagok, elsősorban acél és vas öntvény hulladék, különböző fémek, elsősorban réz és alumínium. A feldolgozási kapacitás változó, a leírásból érzékelhetően személy és technika függően alakul mindenkor a piaci lehetőségeknek és a piaci igényeknek megfelelően.

8_1
8_2
9_1

Akkumulátor hulladék gyűjtés és átrakás

Társaságunk elsősorban a savas ólomakkumulátor hulladék begyűjtésben rendelkezik piaci aktivitással és a gyűjtés végrehajtásához kapcsolódó technikai eszközökkel. Az elmúlt években hazai ólomfeldolgozás hiányában szervezett átrakóállomást létesítettünk, egyben megvalósítottuk a megbízható és jól szervezett költségoptimumra is irányuló külföldi hasznosítókra épülő teljeskörű feldolgozórendszert.

Az elsődleges célállomások Ausztria, Szlovénia Románia és Bulgária voltak. A hazai ólomfeldolgozás létrejötte (Jászberény) bizonyos mértékig megváltoztatja a kereskedelmi és értékesítési kondíciókat, ma már mi is mindenkor elsődleges célnak tekintjük a hazai ólomkohó ellátását, azonban az anyagfelesleget továbbra is a szervezett export keretében megbízható külföldi partnerek részére szállítjuk ki. A gyűjtési rendszerben többszáz ~ 1m3-es speciális e célra minősített műanyag konténerrel rendelkezünk, amelyek beszállítása a telephelyünkön lévő átrakóállomásra ADR rendszerű szállítási módszerrel történik és az átrakóállomáson történik meg a kiszállítást végző kamionok rakodása. Társaságunknak erős törekvése az új akkumulátor gyártási rendszerekbe való bekapcsolódás, azok hulladékainak révén (pl. elektromos járművek akkumulátorai) azonban e területen az igazi piaci sikerek elérése még várat magára. Ugyancsak kifejlesztés alatt áll az ún. inverz logisztikai rendszer megvalósítása, amelynek révén Társaságunk bekapcsolódik az új savas ólomakkumulátorok értékesítésébe és inverz logisztikával történik az elhasználódott akkumulátorok telepi gyűjtőhelyre ill. átrakó állomásra történő szállítása.

Kérjen árajánlatot


  Elektronikai hulladék átvétel és begyűjtési igénye esetén kérjük, keressék kollégánkat:

  MR

  Mikola Rita 

  Nehéz-gép-jármű-elektronikai ipari hulladékgazdálkodási üzletág
  Üzletágvezető
  Mobil: 06/30-948-6280
  E-mail: mikola.rita@alteo.hu

  Dobronyi Gábor

  Nehéz-gép-jármű-elektronikai ipari hulladékgazdálkodási üzletág
  Ipari begyűjtésszervező
  Mobil: 06/70-644-8552
  E-mail: dobronyi.gabor@alteo.hu